M2A

AR FLAEN Y GAD MEWN YMCHWIL DEUNYDDIAU A GWEITHGYNHYRCHU

ASTUDIAETHAU ACHOS
Mae'r Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) yn cynnig hyfforddiant ymchwil ôl-raddedig o dan arweiniad diwydiant yng Nghampws newydd y Bae, Prifysgol Abertawe. Mae M2A yn cael ei ariannu yn rhannol gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.
Swansea University
EPSRC
ESF

MEYSYDD PYNCIAU YMCHWIL

EICH CWESTIYNAU WEDI’U HATEB

Work

MANTEISION

Campws atyniadol modern yn y Bae, ffioedd yn cael eu talu ar eich cyfer a llwybr uniongyrchol i mewn i ddiwydiant, dyma rai o’r manteision lu sy’n deillio o wneud ymchwil ôl-raddedig gyda M2A.

DARGANFYDDWCH FWY
Work

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Pryd fydda i’n dechrau? Faint yw’r gost? Lle fydda i’n gwneud fy ymchwil? Dyma rai yn unig o’r cwestiynau sydd wedi’u hateb yn ein cwestiynau cyffredin.

CAEL YR ATEBION