M2A

Bod yn gymwys

Er mwyn cofrestru fel myfyriwr yn M2A rhaid ichi fodloni meini prawf yr arianwyr, sef:

Rhaid i’r myfyriwr fod yn ddinesydd y DU neu’r UE (hy yn gymwys i dderbyn ffioedd hyfforddi ‘gartref’ yn y brifysgol) a’r hawl i weithio yng Nghymru ar ddiwedd eu hastudiaethau.

Rhaid i’r myfyriwr breswylio yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd (yr ardal sydd wedi’i hamlygu mewn pinc tywyll ar y map gyferbyn) wrth gofrestru a thrwy gydol eu cyfnod astudio.

Rhaid bod gan y myfyriwr radd Peirianneg neu Wyddorau Ffisegol ar lefel 2:1 o leiaf, neu gymhwyster ar lefel Meistr cyfatebol.

Rhaid bod y pwnc ymchwil yn dod o fewn y sector deunyddiau datblygedig a gweithgynhyrchu.

Mae’n rhaid i’r myfyriwr fethu â chymryd rhan yn ariannol heb i’r grant cyllid gael ei ddyfarnu.

work