M2A

BUDDION

Caiff Abertawe ei chydnabod fel un o brifysgolion gorau’r DU ar gyfer peirianneg.

Mae ein holl weithgareddau’n cael eu sbarduno a’u hategu gan waith ymchwil blaengar, fel sy’n cael ei gydnabod gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddar (REF) 2014, sy’n gosod Peirianneg yn Abertawe yn y 10fed safle yn y DU ar gyfer y sgôr gyfunol mewn ansawdd ymchwil ar draws y disgyblaethau Peirianneg. Mae’r REF yn dangos bod 94% o’r gwaith ymchwil a gynhyrchir gan ein staff academaidd yn cyrraedd ansawdd o raddfa fyd-eang (4*) neu’n rhagorol yn rhyngwladol (3*). Mae hyn wedi codi o 73% yn y RAE yn 2008. Mae’r gwaith ymchwil arloesol yn y Coleg Peirianneg yn harneisio arbenigedd y staff academaidd yn yr adran. Mae’r gwaith ymchwil amlddisgyblaethol blaengar hwn yn llywio ein haddysgu o safon fyd-eang gyda nifer o’n staff yn arweinwyr yn eu maes. Mae’r EngD yn un o brosiectau blaenllaw'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), sy’n ariannu ein rhaglenni EngD yn rhannol. Mae’r EPSRC yn dewis ariannu sefydliadau uchel eu parch, sy’n mynd ar drywydd rhagoriaeth gwaith ymchwil ac sydd â chysylltiadau da yn y diwydiant.

Mae’r Ddoethuriaeth mewn Peirianneg yn ddewis amgen i’r PhD traddodiadol os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant, ond mae ganddo’r un pwysigrwydd o ran gyrfaoedd yn y byd academaidd.

Mae’r EngD yn gyfwerth â PhD o ran ei her ddeallusol, ond fel Peiriannydd Ymchwil (myfyriwr EngD), bydd eich gwaith ymchwil dan arweiniad y diwydiant, a bydd eich prosiect yn cynnwys gweithio gyda chwmni. Mae’r rhaglen yn cynnwys elfen a addysgir, sy’n cwmpasu hyfforddiant technegol, rhyngbersonol a rheoli. Mae’r sgiliau estynedig hyn yn cyd-fynd â manyleb Cyngor Peirianneg y DU, a byddant yn eich helpu ar eich taith i siarteriaeth a chydnabyddiaeth broffesiynol.

Mae hyn yn darparu cyfle heb ei debyg i gael profiad o weithio ar flaen y gad ym maes ymchwil sy’n berthnasol i ddiwydiant.

Mae’r rhaglen pedair blynedd yn cyfuno prosiectau ymchwil ar lefel PhD a chyrsiau a addysgir. Byddwch yn gweithio’n uniongyrchol â chwmni.

Fel Peiriannydd Ymchwil, cewch eich goruchwylio gan ddau academydd a chyswllt diwydiannol o fewn y cwmni.

Sefydlwyd y cynllun EngD gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) er mwyn darparu hyfforddiant lefel doethuriaeth i raddedigion uchelgeisiol a brwdfrydig, gan roi syniadau newydd ar waith a phellhau gyrfaoedd i gyrraedd swyddi uchel yn y diwydiant.

Hefyd, byddwch yn elwa ar:

  • • Bwrsariaeth ddi-dreth o £20000 y flwyddyn
  • • Talu’r holl ffioedd
  • • Cyfleusterau o safon fyd-eang yng nghampws y bae £450m Abertawe
  • • Ymestyn eich gwybodaeth a’ch sgiliau i fod yn arweinydd yn y diwydiant yn y dyfodol
  • • Ymestyn eich cyfleoedd a’ch rhagolygon o ran gyrfa
  • • Cael profiad o ddefnyddio’r technegau diweddaraf trwy eich prosiect ymchwil eich hun
  • • Datblygu eich arbenigedd trwy amrywiaeth o fodiwlau a addysgir
  • • Ymuno â rhwydwaith o gyd-beirianwyr ymchwil a chysylltiadau o’r diwydiant